Obavijesti

Održivost ulaganja

Informacije društva N3 Capital Partners d.o.o sukladno člancima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/2088 u vezi s uključivanjem rizika održivosti

Obavijest o konverziji HRK u EUR

Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Godišnji izvještaji Društva N3 Capital Partners

Preuzmite izvještaje prethodnih godina