top of page

N3 CAPITAL PARTNERS

Investicijsko društvo

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI 

 

Prije nego što nastavite s daljnjim pregledavanjem naših stranica, a posebno onih koje se odnose na investicijsko istraživanje, molim vas pročitajte i prihvatite uvjete i ograničenja korištenja. 

 

Svako investicijko istraživanje na nšim stranicama, pripremilo je investicijsko društvo N3 Capital Partners d.o.o. (u daljnjem tekstu; Društvo). Sve preporuke objavljene od strane Društva neovisne su i temeljene na posljednjim javno dostupnim informacijama.  Istraživanja su pripremljena s najvećom mogućom pažnjom kako bi se izbjegle pogreške ili pogrešno prikazane informacije te su prije objavljivanja pregledana od strane rukovoditelja. Također, drugi odjeli unutar Društva niti sama kompanija obuhvaćena istraživanjem nisu imali utjecaja na ishod istraživanja. Pravila za konstantnu primjerenost i prikladnost Društva postavljaju analitičarima ograničenja prilikom ulaganja u financijski instrument/e obuhvaćen/e istraživanjem. Jednako tako, analitičarima nisu dozvoljene bilo kakve plaćene aktivnosti s kompanijama obuhvaćenima istraživanjem. Nijedan dio osobnog dohotka ili druge kompenzacije analitičara nije i neće biti direktno ili indirektno povezan s objavljivanjem specifične preporuke. Također, drugi zaposlenici Društva mogu zauzeti stavove koji nisu usklađeni sa stavovima iznesenim u ovom istraživanju. 

 

  1. Do opsega koji je dopušten primjenjivim pravom, bilo koji podaci ili sadržaj sadržan na stranicama društva, omogućen je takav „kakav je", bez bilo kakvih garancija bilo koje vrste. N3 Capital Partners i njegovi zaposlenici, agenti i davatelji licence (zajedno „povezane osobe“) ne daju nikakve garancije, reprezentacije ili bilo koja druga uvjerenja povezana s njime, uključujući i dostupnost, točnost, potpunost, rezultate, funkcionalnost, pouzdanost, izvedbu, pravovremenost, pravnu nepovredivost, podobnost, kvalitetu, utrživost, spremnost za određenu svrhu ili drugo.

  2. Sve reprezentacije, garancije i uvjerenja (zakonska, impliciranja ili druga) su izričito isključena. Do opsega do kojeg je to dopušteno učiniti unutar zakonskih okvira te u okviru ograničenja iznesenih u stavku 6, N3 Capital Partners nadalje ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje nikakve garancije da će funkcije ili sadržaj na starnicama biti bez prekida usluga, bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da će stranica ili bilo koji sadržaj ili metoda pristupa njoj biti bez virusa ili drugih štetnih komponenti.

  3. N3 Capital Partners neće biti odgovoran za bilo koju štetu od strane virusa, ili za bilo koje druge usluge, popravke ili ispravke koje moraju biti obavljene kako bi vi mogli nesmetano pristupati ili koristiti stranice ili njihov sadržaj.

  4. Molim Vas uzmite u obzir da određene nadležnosti ne dozvoljavaju isključivanje impliciranih odgovornosti. Do opsega do kojeg one to ne dopuštaju i do kojeg ta nadležnost uređuje ovu odredbu, neka ili sva gore navedena izuzeća se ne odnose na Vas.

  5. Nadalje, isto tako podložno primjenjivom pravu i ograničenjima iznesenim u stavku 7, nismo odgovorni za gubitke koje Klijenti mogu snositi ili iskusiti u povezanosti s ovim Uvjetima ili s korištenjem stranica (uključujući i sadržaj), čak i u slučaju ukoliko smo bili upoznati s mogućnošću takvih gubitaka. Podložno bilo kakvim uvjerenjima u ovim Uvjetima i ograničenjima iznesenim u stavku 7, Klijent je isključivo odgovoran za bilo kakve gubitke, štete ili troškove koji mogu nastati kao posljedica njegovog oslanjanja ili oslanjanja njegovih korisnika na bilo koje podatke ili informacije koje smo mi pružili u povezanosti s korištenjem stranica ili bilo kojeg sadržaja. Ni u kojem će slučaju, N3 Capital Partners ili neka od povezanih osoba biti odgovorna za bilo koju tražbinu ili zahtjev treće osobe prema Klijentu.

  6. Ni u kojem slučaju će ukupna odgovornost N3 Capital Partners-a i povezanih strana, ukoliko postoji, za bilo koju i sve štete i uzroke tužbi prelaziti ukupni iznos plaćen od strane Klijenta, na datum otkrića te štete, za korištenje stranica ili bilo kojeg sadržaja na njemu. 

  7. Ništa u ovim uvjetima ne ograničava ili isključuje bilo koju odgovornost do opsega koji protivnog primjenjivim zakonima ili regulativi. Pomnije, ništa u ovim Uvjetima će biti, ili će se smatrati da je pokušaj da se, ograniči odgovornost bilo koje strane za prijevaru, pogrešno predstavljanje ili smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu zbog nemara te strane.

 

POTENCIJALNI SUKOB INTERESA

 

Objavljivanje potencijalnog sukoba interesa koji se odnosi na Društvo i relevantne osove s obzirom na izdavatelja obuhvaćenog ovim istraživanjem vrijedi do kraja kalendarskog mjeseca prije objave istraživanja. Ažuriranje ovih informacija može potrajati i do 15 radnih dana po završetku mjeseca.

 

OPĆE ODREDBE

 

Ovo istraživanje pripremljeno je od strane analitičara koji su na datum objave u poslovnom odnosu s Društvom. Istraživanje je namijenjeno  klijentima i potencijalnim klijentima Društva te je temeljeno na javno dostupnim informacijama. Premda su poduzete sve mjere da se osigura da sve ovdje sadržane informacije ne budu neistinite i da ne rezultiraju krivim zaključcima u vrijeme njihovog objavljivanja, Društvo ne snosi odgovornost za točnost, potpunost i prikladnost navedenih informacija. Ovo istraživanje ne predstavlja investicijsko savjetovanje, niti ponudu ili poziv na kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta. S vremena na vrijeme, Društvo ili zaposlenici Društva mogu imati vlasnički udjel u financijskom instrumentu (ili povezanim izvedenicama) obuhvaćenim ovim istraživanjem. Društvo ili zaposlenici Društva mogu s vremena na vrijeme pružati konzultantske usluge ili slične usluge izdavatelju ili relevantnim osobama izdavatelja navedenog financijskog instrumenta. Dodatne informacije su dostupne na zahtjev.

Rezultati ostvareni u prošlom razdoblju nisu indikativni za buduće prinose. Očekivanja i projekcije iznesena u ovom istraživanju možda se neće ostvariti zbog višestrukih rizičnih faktora kao što su (ali ne isključivo) tržišna volatilnost, volatilnost sektora, nepredvidivih korporativnih akcija ili nedostatka potpunih i točnih i/ili naknadnih promjena informacija. Društvo ne preuzima odgovornosti davati izjave o promjenama u svom  mišljenju ili informacijama te zadržava pravo da ne ažurira pojedina istraživanja.

Nisu sve transakcije prikladne i primjerene za sve vrste ulagatelja. Ulagatelji se trebaju savjetovati sa svojim investicijskim savjetnikom prije izvršenja transakcije kako bi bili sigurni da je planirana investicija prikladna i primjerena njihovom investicijskom profilu te da su u potpunosti razumjeli sve povezane rizike.

Društvo ili njegovi zaposlenici ne prihvaća/ju nikakvu odgovornost za bilo koji izravan ili neizravan gubitak nastao kao posljedica korištenja ovog istraživanja.

Ovo istraživanje namijenjeno je samo osobama koje su ga zaprimile te se ne smije redistribuirati, reproducirati ili objavljivati u cijelosti ili djelomično bez obzira na namjenu, bez prethodne suglasnosti Društva. Osobe koje pročitaju ovaj dokument obvezne su informirati se kao što je navedeno Općim odredbama.

 

NADZORNA AGENCIJA

 

Investicijsko društvo N3 Capital Partners d.o.o. licencirano je i regulirano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Prihvaćanjem ovih uvjeta suglasni ste s gore navedenim uvjetima i ograničenjima.

 

bottom of page