Ne špekuliramo. Investiramo.

Investiramo u kompanije koje imaju dugoročnu kompetitivnu prednost, kvalitetnu upravu te mogućnost dugoročnog reinvestiranja slobodnog novčanog toka uz visoke povrate.

Dogovorite sastanak

01

Fundamentalna analiza

Cijene financijskih instrumenata mijenjaju se znatno brže od njihove stvarne fundamentalne vrijednosti. Fundamentalna analiza nam omogućuje da procijenimo koliko neka kompanija zaista vrijedi. Ona uključuje detaljno i sistematično istraživanje trendova u industriji, konkurentskog okruženja, poslovnog modela kompanije te analizu poslovnih rezultata.

Management

Kompetitivna prednost

Reinvestiranje

Kvalitetna investicija

Što tražimo u investiciji?

Management

Investiramo u kompanije koje imaju kvalitetnu upravu dokazano sposobnu efikasno alocirati kapital i ostvarivati iznadprosječne povrate na investiciju.

Loše upravljanje?

Dobre kompanije s lošim ili ispodprosječnim managementom će kad-tad postati loše i ispodprosječne kompanije.

Što tražimo u investiciji?

Kompetitivna prednost

Tražimo kompanije koje imaju snažne i održive kompetitivne prednosti poput snage branda, najnižih troškova proizvodnje, superiornih distribucijskih kanala, tehnologije, ekonomije obujma ili mrežnih efekata.

Zamka komoditizacije?

Kompanije bez snažnih diferencijacijskih faktora u odnosu na konkurenciju mogu maksimalno ostvarivati prosječne rezultate unutar svoje industrije.

Što tražimo u investiciji?

Reinvestiranje

Mogućnost kompanije da reinvestira kapital uz visok povrat na investiciju, ključna je komponenta ostvarivanja atraktivnih prinosa za investitore na dugi rok.

Loša alokacija kapitala?

Kompanije s neefikasnim programima alokacije kapitala mogu dovesti do dugoročne destrukcije povrata na kapital dioničarima.

Što tražimo u investiciji?

Kvalitetna investicija

Kompanija sa snažnim kompetitivnim prednostima, koju vodi vrhunski menadžment s integritetom i koja ima mogućnost reinvestiranja novčanih tokova kako bi dioničarima osigurala dugoročno održive, iznadprosječne povrate na kapital.

02

Strpljenje je ključno

Iako većina relevantnih istraživanja pokazuje kako strategije koje se temelje na visokom obrtaju pozicija u portfelju ostvaruju niže povrate, većina investitora na Wall Streetu prosječno drži investiciju svega 11 mjeseci.
Usredotočenost na nedavne događaje navodi investitore da plaćaju visoke cijene za ono što je trenutno popularno ili da po niskim cijenama prodaju kompanije suočene s prolaznim poteškoćama. Investitori koji ulažu na s vremenskim horizontom od 3-5 godina mogu imati značajnu komparativnu prednost u odnosu na kratkoročne, špekulativne investitore.

11 mjeseci

Prosječno držanje pojedine dioničke pozicije investicijskog fonda na Wall Street-u

MANE

Viši troškovi trgovanja

Špekulativna kupnja uzima u obzir dugoročni potencijal kompanije

Izloženost kratkoročnim trendovima na tržištima kapitala

36-60 mjeseci

Očekivani rok držanja pojedine dioničke pozicije N3

PREDNOSTI

Niži troškovi trgovanja

Kompanija ima vremena ostvariti dugoročni potencijal

Ne izlažemo se kratkoročnim trendovima na tržištima kapitala

03

Konstrukcija portfelja

Prilikom konstrukcije našeg portfelja koristimo detaljnu i sistematičnu analizu koja ima cilj identificirati kvalitetne investicije po primjerenim cijenama.

Svemir potencijalnih investicija

Konstrukcija portfelja počinje sa svemirom potencijalnih investicija na globalnim tržištima kapitala.

Analiza makro i mikro faktora

Uzimamo u obzir globalne makroekonomske faktore poput kamatnih stopa, tečajeva, politika centralnih banaka te mikroekonomske faktore specifičnih industrija kako bi došli do užeg broja kandidata za potencijalnu investiciju.

Fundamentalna analiza

Oslanjamo se na fundamentalnu analizu, koja je neizostavni temelj svake naše investicije, kako bi identificirali kvalitetne kompanije s iznadprosječnim potencijalom povrata.

Cijena

Dobra kompanija nije nužno i dobra investicija ukoliko je cijena koju plaćamo za nju previsoka.

N3 portfelj

Investicije koje zadovolje sve naše kriterije ulaze u portfelj naših fondova

Pitajte nas

Javite nam se sa svim Vašim upitima, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.